Storno podmínky


Apartmány Skoronice, Skoronice 194, 696 41

Níže uvedené storno podmínky se vztahují ke zrušení rezervace ubytovacích služeb mezi objednavatelem a ubytovatelem.

1. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky a představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

2. Ubytovatel může vystavit objednavateli zálohovou fakturu ve výši 50% z celkové ceny za pobyt, pokud není dohodnuto jinak. Záloha je splatná nejpozději do 14 dnů od vystavení faktury.

3. V případě zrušení pobytu, u kterého již byla provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, je ubytovatel povinen objednavateli vrátit částku převyšující storno poplatek.

4. Pokud dojde k předčasnému ukončení pobytu bez zavinění ubytovatele, nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část, pokud není dohodnuto jinak.

5. Storno poplatky nebudou účtovány v případě, že rezervace bude zrušena do 40 dnů před ohlášeným příjezdem.

6. Při zrušení rezervace 39-20 dnů před příjezdem bude účtován storno poplatek ve výši 20 % z celkové ceny pobytu, pokud není dohodnuto jinak.

7. Při zrušení rezervace 19-10 dnů před příjezdem bude účtován storno poplatek ve výši 40 % z celkové ceny pobytu, pokud není dohodnuto jinak.

8. Při zrušení rezervace 9-3 dny před příjezdem bude účtován storno poplatek ve výši 70 % z celkové ceny pobytu, pokud není dohodnuto jinak.

9. Při zrušení rezervace 2-1 den před příjezdem nebo v den příjezdu, bude účtován storno poplatek ve výši 90 % z celkové ceny pobytu, pokud není dohodnuto jinak.

V případě, že dojde k zrušení rezervace z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace objednavatele nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, apod.) se storno poplatek neúčtuje. Je ale nutné doložit ubytovateli písemný doklad potvrzující událost, kvůli které není možné rezervaci využít.

V případě nezaplacené zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

Apartmány Skoronice 1.3.2023